Rekomendacja zgłaszającego:

Nowatorskie ujęcie łączące współczesny przewodnik z opracowaniem w stylu dawnych przewodników ilustrowanych M. Orłowicza (będących inspiracją dla całej serii "szlaków wodnych"). Treść wypełniona m.in. cytatami z literatury i dawnych przewodników (w tym Orłowicza), często dotychczas niepublikowanymi. Całość zawiera mnóstwo informacji wykraczających poza standardowy zasób wiedzy o opisywanych terenach. Na uwagę zwraca spójna kompozycja ilustracji i tekstu, dająca efekt swoistej podróży w czasie, tym cenniejszy, że wiele z przedstawionych tu miejsc nie zachowało się do dziś w dawnej formie. Momentami można zastanawiać się czy tekst napisano specjalnie do załączonej ilustracji, czy może zdjęcie wykonano specjalnie do towarzyszącego mu tekstu. Książkę wzbogaca unikalny zestaw archiwalnych pocztówek, grafik, map itd. Ciekawe wykorzystanie fragmentu mapy Eugeniusza Romera, pokazującego styk terenów należących do II RP oraz Prus. W większości są to wcześniej niepublikowane przedstawienia topograficzne Mazur i ziemi lubawskiej, stanowiące dodatkowo cenny materiał do badań krajoznawczych. Całość wykonana na najwyższym poziomie edytorskim, zarówno jeśli chodzi o opracowanie graficzne, jak i druk i oprawę.