Przegląd Książki 2024

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pttk-z-nazwa-large.jpg

32 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Regulamin 32 Przeglądu

Karta zgłoszenia 2024

.

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.

Przegląd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koordynatorem 32 edycji Przeglądu jest Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, która realizuje go w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolskim Klubem Publicystów oraz Oddziałem PTTK „Mazowsze” w Warszawie.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2023–2024. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do 30 września 2024 roku. Zgłoszenia obsługuje Oddział Mazowsze PTTK w Warszawie, prosimy o dokonanie wpłat na nr konta Oddziału: 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 z dopiskiem: 32 Przegląd. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na funpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest w październiku 2024 r., zaś gala finałowa Przeglądu odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada 2024 roku.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 32 edycji Przeglądu.

.

          wyrazami szacunku,

Maria Janowicz

Komisarz Przeglądu
tel. +48 513 773 306