Przegląd Książki 2023

31 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

.

.

.

Przegląd Książki 2023
Regulamin 31 Przeglądu
Zasady głosowania na Nagrodę Publiczności 31 Przeglądu
Protokół Nagrody Publiczności 31 Przeglądu
Lista publikacji zgłoszonych do udziału w 31 edycji Przeglądu
Protokół jury 31 Przeglądu
Prezentacja finałowa
Katalog pokonkursowy
Fotorelacja 2023
Film z gali finałowej 31 Przeglądu

.

.

Szanowni Państwo,

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.

Do objęcia patronatem imprezy zaproszone zostały instytucje związane z turystyką oraz wydawaniem książek w Polsce, m.in.: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Patronaty medialne: wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Poznaj Swój Kraj”, Portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, „TTG Dziennik Turystyczny”. Do współorganizacji imprezy zaproszone zostały Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2022–2023. Przegląd pozwala na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz popularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

W 31 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 65 uczestników, którzy w 102 zgłoszeniach przesłali 116 publikacji. Jury zgodnie z regulaminem Przeglądu wyłoniło laureatów w 6 regulaminowych kategoriach. Nagrodzonych zostało 22 wydawców oraz 39 autorów i współautorów publikacji.

Wyróżnienia specjalne 11 wyróżnionym wydawcom zostały przyznane i ufundowane przez 10 instytucji, promujących krajoznawstwo i turystykę: Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych z Poznania, Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.

Po raz trzeci organizatorzy Przeglądu wprowadzili dodatkowe wyróżnienie, Nagrodę Publiczności, która została przyznana przez internautów głosujących poprzez stronę internetową Przeglądu, w plebiscycie na najciekawszą publikację biorącą udział w 31 Przeglądzie. Zgodnie z regulaminem publikacja z największą liczbą oddanych głosów (polubień) otrzymała Nagrodę Publiczności, a wydawnictwo, którego nakładem ukazała się nagrodzona publikacja, zostało laureatem Nagrody Publiczności. Głosowanie trwało w dniach 10–20 października 2023 roku, a laureat Nagrody Publiczności otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

1 grudnia 2023 roku o g. 12.00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 31 edycji Przeglądu i wręczenie statuetek oraz dyplomów. Pamiątkowe statuetki wykonane zostały wg autorskiego projektu Pracowni Autorskiej Stankiewicz z Kętrzyna. Są znakomitym elementem promocji Przeglądu i identyfikacji wizualnej konkursu, utożsamianego z krajoznawstwem i turystyką. Ten piękny symbol wyróżnienia publikacji konkursowej wraz z okolicznościowymi dyplomami otrzymali wydawcy publikacji wyróżnionych na mocy werdyktu jury. Autorzy publikacji otrzymali okolicznościowe dyplomy honorowe.

Organizatorzy Przeglądu przygotowali program towarzyszący gali finałowej Przeglądu. Poza uroczystą galą wręczenia laureatom nagród konkursowych i wyróżnień dzięki życzliwości pracowników Muzeum przygotowana została wystawa nagrodzonych w konkursie publikacji. Dodatkowo uczestnicy Przeglądu zwiedzili ekspozycję muzealną Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w towarzystwie przewodniczek.

Podczas gali finałowej promowana była krzyżówka krajoznawcza przygotowana przez Małgorzatę Pawłowską dla dzieci i młodzieży odwiedzających Muzeum Sportu i Turystyki. Warto nadmienić, że nagrodami w krzyżówce były publikacje przekazane organizatorom przez laureatów tegorocznej edycji Przeglądu. Krzyżówka została wydrukowana w nakładzie 500 egz.

Organizatorem Przeglądu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim zadania była Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie. Wsparcia udzieliły Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych oraz Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej 31. edycji Przeglądu.

.

.

Organizatorzy

.

PARTNERZY

.

.

PATRONATY HONOROWE

.

PATRONATY MEDIALNE

.