Rekomendacja zgłaszającego:

Nowatorskie ujęcie łączące przewodnik z opracowaniem monograficznym, być może pierwsza praca łącząca miejsca na Warmii z postacią Kopernika przy wykorzystaniu literatury przedmiotu w formie cytatów - często są to teksty wcześniej niepublikowane w języku polskim, zawierające informacje wykraczające poza standardowy zasób wiedzy o Warmii, o Koperniku oraz o jego aktywności w tym kraju i jego związkach z nim) i archiwalnych pocztówek, grafik, map itd. W większości są to wcześniej niepublikowane przedstawienia topograficzne Warmii, stanowiące dodtakowo cenny materiał do badań krajoznawczych. Całość wykonana na najwyższym poziomie edytorskim, zarówno jeśli chodzi o opracowanie graficzne, jak i druk i oprawę.