ORG pttk-jpg  Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
MTP-large Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

XXIII Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
Poznań 23-25 października 2014

 

REGULAMIN 2014 Fotorelacja Przegląd Książki 2014
Katalog pokonkursowy 2014 Prezentacja multimedialna
   
 

Patronat Honorowy

 
  polska_organizacja_turystyczna
   
 
 

Patronat Medialny

  poznaj_swoj_kraj-large
 
  logowydawcacom

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za publikacje zgłoszone do udziału w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszone zostały 163 opracowania, spośród których członkowie jury wyłonili po 3 tytuły z poszczególnych kategorii.

Poniżej zamieszczony został protokół z posiedzenia jury, które odbyło się
w dniach 22-23 września w Warszawie w Centralnej Bibliotece PTTK

Uroczyste ogłoszenie wyników Przeglądu odbędzie się w 24 października
2014 roku o godz. 12.00 w Sali Niebieskiej Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie Tour Salonu,
na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych publicystyką krajoznawczą.

Międzynarodowe Targi Poznańskie udostępniły organizatorom konkursu stoisko targowe, na którym wszystkie publikacje zgłoszone do konkursu będą prezentowane w trakcie Tour Salonu w Poznaniu w dniach 23-25 października 2014 roku w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 3A (parter). Strefa Zwycięzców utworzona w obrębie stoiska pozwoli na spotkanie z Wydawcami publikacji krajoznawczych, nagrodzonych w roku 2013. 

TTG Central Europe będzie prowadziło sprzedaż nagrodzonych publikacji w sklepie internetowym.

                                                                                                      

          ZAPRASZAMY!!

 

PROTOKÓŁ JURY

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU KSIĄŻKI
KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

POZNAŃ 2014

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.

Patronaty:

 • Patronat Honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Patronat Honorowy Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Patronat medialny TTG Central Europe,
 • Patronat medialny czasopisma POZNAJ SWÓJ KRAJ
 • Patronat medialny portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA.

 

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Komisarzem Przeglądu w roku 2014 była Maria Janowicz (Centralna Biblioteka PTTK).

Jury XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach
22-23 września 2014 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. Krzysztofa R. Mazurskiego (Wrocław) w składzie:

 • Mariusz Kołodziejczak (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych)
 • Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK)
 • Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZGPTTK)
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek)
 • Andrzej Wielocha (Wydawnictwo Kraj)

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w pięciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

– w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).

– w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
 • jakość poligrafii.

 

DYPLOMY HONOROWE OTRZYMALI WYDAWCY NASTĘPUJĄCYCH PUBLIKACJI

W KATEGORII – ALBUMY KRAJOZNAWCZE

I miejsce

Lubelskie lasy, red. Jan Kraczek, Wiesław Lipiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Lublin 2014.   

II miejsce

Renesans Lubelski, zdj. Adam Bujak, Marcin Bujak, koncep. i red. Leszek Dulik, Wydawnictwo Boni Libri, Lublin 2013.

III miejsce

Karkonoski Park Narodowy: cztery pory roku, fot. Ewa Dobrowolska i in., Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2014.

 

W KATEGORII – PRZEWODNIKI

I miejsce

Rzeka Krutynia i okolice: turystyczny przewodnik po szlakach wodnych, pieszych, rowerowych
i konnych
, red. Roman Trzmielewski, Mazury PTTK, Olsztyn 2013.

II miejsce

Franczukowski Zbigniew, Bedeker Polanicki, Wydawnictwo Press-Forum, Polanica Zdrój 2014.

III miejsce

Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły, tekst Michał Rembas, Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie, Szczecin 2014. 

Auf Lubinus’ Spuren. Ein ungewöhnlicher Reiseführer, text Michał Rembas, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 2014. 

 

W KATEGORII – MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

I miejsce ex aequo

 • Karczmarzewski Andrzej, Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2014.
 • Dzieje Kowar: zarys monograficzny do 2011 roku, red. Wiesław Wereszczyński, Gmina Miejska Kowary, Jelenia Góra – Kowary 2013.

II miejsce ex aequo

 • Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków: od Reja do Kraszewskiego, Świat Książki, Warszawa 2013.

Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków: od Konopnickiej do Iwaszkiewicza, Świat Książki, Warszawa 2013.

 • Suwalczanki: historie opowiedziane szeptem zachwytu…, oprac. Magda Wołowska-Rusińska, Krzysztof Skłodowski, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki 2013.

III miejsce

Piecuch Andrzej, Cmentarze z I Wojny Światowej w Beskidzie Niskim, Gondwana, Warszawa 2014.

 

W KATEGORII – MAPY I ATLASY

I miejsce

Seria: Parki Krajobrazowe Wielkopolski, [13 map], zlec. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wydawnictwo Kartograficzne Daunpol, Poznań-Warszawa 2013.

II miejsce

Poznań – okolice południowe, oprac. Wydawnictwo Turystyczne Plan, Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra 2014/2015.

Poznań – okolice północne, oprac. Wydawnictwo Turystyczne Plan, Wydawnictwo Turystyczne Plan, Jelenia Góra 2014/2015.

III miejsce

Polska 1: 250 000: atlas samochodowy, red. Wojciech Kowalski, Krzysztof Radwański, ExpressMap, Warszawa 2014/2015.

 

W KATEGORII – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY

I miejsce

Seria: Materiały edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2013.

 • Knapik Roksana, Przewodnik geoturystyczny po Karkonoskim Parku Narodowym,
 • Knapik Roksana, Szuszkiewicz Adam, Rybski Roman, Minerały polskich Karkonoszy,
 • Przewoźnik Lidia, Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego,
 • Rąpała, Roman, Zwierzęta Karkonoszy,

II miejsce

Seria: Śląskie. Pozytywna energia, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice 2013.

 • Beskidy: informator turystyczny,
 • Jura Krakowsko-Częstochowska i region północno-zachodni: informator turystyczny,
 • Metropolia Silesia i okolice: informator turystyczny,
 • Subregion zachodni województwa śląskiego: informator turystyczny,
 • Śląsk Cieszyński: informator turystyczny,
 • Śląskie. Przewodnik turystyczny,

III miejsce

Rehabilitacja i wypoczynek: informator o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych 2014/2015, red. Zbigniew Franczukowski, Wydawnictwo Press-Forum, Polanica Zdrój 2014.

Członkowie jury zaproponowali również publikacje do wyróżnienia.

Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

 • Majcher Jarek, Tatry: śladami pierwszych turystów i fotografów: w zdjęciach archiwalnych znamienitych autorów, a także ukazane fotografiami i tekstem przez Jarka Majchera, Wydawnictwo MS, Opole 2014.

Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Sznajder Jerzy, Wielkopolska wschodnia. Fotograficzny słownik krajoznawczy, Youreck Studio, [Konin] 2013.

Dyplom Prezesa Zarządu Głównego PTTK:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: katalog wystawy, tekst Jerzy Kapłon, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2013.
 • Staszak Aleksandra Maria, Zań Paweł, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK. Zarys historii: lata 1973-2012, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2013.
 • Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach. 60 lat Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”, Wydawnictwo Ad Rem – PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, Jelenia Góra 2013.

Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

 • Karczmarzewski Andrzej, Świat Łemków. Etnograficzna podróż po Łemkowszczyźnie, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2014.

Dyplom Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie:

 • Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy, red. Rafał Bobrek, Aleksandra Pępkowska-Król, Tomasz Wilk, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki 2013.

Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

 • Wawrzyński Cezary, Osiem wieków wschodniopruskiej żeglugi, kanałów i dróg wodnych, Edytor „Wers”, Olsztyn 2014.

Dyplom portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA:

Fabijański Paweł, 500 cudów natury w Polsce, które warto w życiu zobaczyć, Sport i Turystyka – MUZA SA, Warszawa 2013.             

Dyplom MAZURY PTTK Sp. z o.o.

 • Dzikowska Elżbieta, Polska znana i mniej znana, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2014.

Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

 •     Giżycka Marlena, Sobalak Tomasz M., Śladami wiary po Puszczy Zielonka:       przewodnik, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina 2013. 

Dyplom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK:

 • Ale to już było… Historia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach 1963-2013, red. Edward Wieczorek, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Katowice 2013.

Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

 • Maśliński Maciej Z., Talaga Martyna, Przewodnik małego ostrowianina, Alpa, Ostrów Wielkopolski 2014.
 • Moofie zwiedza Dolny Śląsk, oprac. Jarosław Danielak, Ad Fontes Agencja Wydawnicza, Wałbrzych 2014.
 • Zabawa w Regiony: Szwajcaria Kaszubska, Kaszuby, Ziemia Dobrzyńska, Śląsk Cieszyński, oprac. Beata Wysocka-Mielewczyk, Agnieszka Niedoba, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Kartuzy [2013].
 • Wędrówki konia Tradycjusza: przewodnik po Kowarach i Vrchlabi, Wyd. Miasto Kowary, Kowary 2013.

Jury XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jednogłośnie stwierdza wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawnictw.

                                                     Przewodniczący Jury

/-/ prof. Krzysztof R. Mazurski

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Załącznik  nr 1

do Protokołu Jury

XXIII OPKKiT

 

UZASADNIENIE przyznanych nagród

Kategoria „Albumy krajoznawcze”

I nagroda „Lubelskie lasy” praca zbior., wyd. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

– za bardzo wysokie walory fotografii o dużym znaczeniu edukacyjnym z istotnymi uzupełnieniami w formie podpisów przy bardzo wysokim poziomie edytorskim,

II nagroda „Renesans lubelski” Adama Bujaka i Marcina Bujaka, wyd. Boni Libri

– za piękne fotografie pozwalające wniknąć w urok i istotę polskiego renesansu z poszerzającymi tę wiedzę podpisaniu przy nadaniu wysokich walorów edytorskich,

III nagroda „Karkonoski Park Narodowy. Cztery pory roku” praca zbior., wyd. KPN

– za wysokiej artystycznej wartości fotografie ukazujące przyrodę Karkonoszy w ciekawy i polecany sposób w dobrym edukacyjnym układzie ekologicznym,

Kategoria „Przewodniki”

I nagroda „Rzeka Krutynia i okolice” praca zbior., wyd. Mazury PTTK

– za nowoczesną, praktyczną formę ukazująca i ułatwiającą uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej w powiązaniu z rzeką, postrzeganą potocznie tylko jako szlak wodny; za równoległe znaczenie obok tekstu szczegółowych, a przy tym przejrzystych map,

II nagroda „Bedeker polanicki” Zbigniewa Franczukowskiego, wyd. Press-Forum

– za interesujące przygotowanie lokalnego przewodnika w stylizowanej, starej formie z fotografiami z epoki, uwzględniającego i współczesne przemiany uzdrowiska,

III nagroda „Śladami Lubinusa” Michała Rembasa, wyd. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

– za dwujęzyczną wersję wykorzystującej udanie akcenty historyzujące w oryginalnej koncepcji, stosującej zróżnicowane formy edytorskie o wysokiej jakości,

Kategoria „Monografie i inne”

dwie I nagrody „Świat Łemków” Andrzeja Karczmarzewskiego, wyd. Libra

– za znakomite opracowanie dokumentacyjno-edukacyjne świata mniejszości narodowej, który już odszedł, o dużych walorach krajoznawczych pomocnych w przygotowaniu wyjazdów turystycznych, z uzyskaniem wysokich walorów edytorskich,

„Dzieje Kowar” praca zbior., wyd. Gmina Miejska Kowary

– za nadanie wysokich walorów merytorycznych historii miasta, opracowanej w nowoczesny sposób i uwzględniającej jej materialne świadectwa, ujawniając cenne, utajniane przez wiele lat informacje z lat powojennych, gdy eksploatowano w nim rudy uranu; równocześnie wyróżniający się poziom edytorski,

dwie II nagrody „Suwalczanki” Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej i Krzysztofa Skłodowskiego, wyd. Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

– za niekonwencjonalny, wysoce artystyczny sposób pokazania historii miasta poprzez sylwetki kobiet z nim związanych, udokumentowanych reprodukcjami fotografii do 1939 r.,

dwie książki Barbary Wachowicz z serii „Siedziby wielkich Polaków”:

 • „Od Reja do Kraszewskiego”,
 • „Od Konopnickiej do Iwaszkiewicza”, wyd. Świat Książki

– za wnikliwe, a przy tym lekkie i gawędziarskie przedstawienie sylwetek wielkich Polaków w powiązaniu z miejscami ich dłuższych lub znaczących pobytów przy bardzo dobrej formie edytorskiej,

III nagroda „Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim” Andrzeja Piecucha, wyd. Gondwana

– jako dobry przykład rzetelnej publikacji inwentaryzacyjnej o wysokich walorach artystycznych i krajoznawczych, mogącej służyć planowaniu wyjazdów turystycznych i edukacyjnych, podejmującej tematykę istotną w zakresie dbałości o świadectwa historii na terytorium Polski,

Kategoria „Mapy i atlasy”

I nagroda zestaw 13 map „Parki krajobrazowe Wielkopolski” w podziałce 1:50.000, wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Daunpol

– za kompleksowe przedstawienie zespołu parków w bardzo przejrzystym ujęciu kartograficznym przy bogatej treści krajoznawczej, podaną także na odwrocie map,

II nagroda dwuczęściowa mapa „Poznań i okolice” w podziałce 1:50.000, wyd. Plan z Jeleniej Góry

– za wysokie walory informacyjne z treścią podaną przejrzyście i estetycznie,

III nagroda atlas „Polska 1:250.000”, wyd. ExpressMap

– za obszerne opracowanie o bardzo dużej szczegółowości z licznymi treściami krajoznawczymi, zawierające ponadto plany miast oraz przeglądowe mapy poszczególnych części Europy,

Kategoria „Informatory krajoznawcze i foldery”

I nagroda zestaw czterech broszur wydanych przez Karkonoski Park Narodowy, poświęconych różnym zagadnieniom przyrodniczym, w tym rzadko popularyzowanych geologicznym

– za bardzo przystępne, ale rzeczowo przedstawienie specjalistycznych aspektom przyrody, wzbogacone poglądowymi ilustracjami o wysokich walorach graficznych z uzyskaniem wysokich walorów edytorskich,

II nagroda zestaw sześciu poręcznych broszur pod wspólnym tytułem „Śląskie. Pozytywna energia” autorstwa Anny Miszta, poświęconych różnym częściom woj. śląskiego, wyd. Śląska Organizacja Turystyczna

– za pomysłową prezentację regionu z licznymi istotnymi informacjami krajoznawczymi i praktycznymi, uzupełnioną ciekawymi, reprezentatywnymi fotografiami i mapkami,

III nagroda „Rehabilitacja i wypoczynek” praca zbior., wyd. Press-Forum z Polanicy-Zdroju

– za jedną z nielicznych publikację poświęconą osobom niepełnosprawnym w układzie wojewódzkim, z elementami informacji krajoznawczej, ułatwiająca wybór miejsca pobytu, podróż i sam pobyt w wielu miejscowościach.

Sporządził: Przewodniczący Jury Krzysztof R. Mazurski

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@