WYNIKI 2011

Wręczono nagrody na XX OPKKiT w Poznaniu

Dnia 21 października 2011 roku na jubileuszowym XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej  pobito rekord. Do oceny wpłynęło 164 publikacji. A ponieważ szata edytorska była na wyrównanym, bardzo wysokim poziomie, jury Przeglądu miało duży problem by wybrać te naj… Jednak, po wielogodzinnych obradach, przyznano nagrody we wszystkich rozpatrywanych kategoriach. Zgłoszone pozycje wystawiono na specjalnym stoisku otwartym podczas TOUR SALONU. Te nagrodzone zostały wyeksponowane w sposób szczególny. Dzięki temu wszyscy odwiedzający Targi mogli je zauważyć, nawet jeśli nie mieli takiego zamiaru. Do tego obsługa stoiska udzielała wiadomości na temat zarówno Przeglądu, jak i nagrodzonych pozycji.

Sama uroczystość wręczenia wyróżnień miała miejsce w Sali Niebieskiej Holu Wschodniego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przybyłym przedstawicielom oficyn wydawniczych nagrody wręczali Przemysław Trawa – przedstawiciel Międzynarodowych Targów Poznańskich, Roman Łukawski – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Andrzej Kaleniewicz – przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Lech Drożdżyński – prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz Witold Przewoźny – prezes Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Przedstawicielami Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK byli Maciej Maśliński i Krzysztof Tęcza. Z okazji jubileuszu przybyła Pani Maria Maranda, organizator dwóch pierwszych Przeglądów. Była ona gościem specjalnym. Z tej racji wygłosiła kwiecistą mowę jak na mistrza mowy polskiej przystało. Podzieliła się także z obecnymi szczegółami z początków Przeglądu, znanym tylko nielicznym. Dodała, że literatura krajoznawcza to literatura ukazująca piękno naszej Ojczyzny, a osoby i firmy wydające taką literaturę to najwyższej klasy fachowcy potrafiący ukazać poza treścią także piękno samej książki.

Spotkanie poprowadził Zbigniew Szmidt, autor wielu przewodników. Wykonane przez niego zdjęcia są ozdobą niejednej publikacji krajoznawczej. Zaprezentował on przygotowaną na tą okazję prelekcję obrazującą dwadzieścia lat Przeglądu. Prezentacja taka miała miejsce po raz pierwsz,y zatem wszyscy oglądali ją z ciekawością. Dyrektor  MTP Przemysław Trawa uświadomił wszystkim, że Targi Poznańskie działają już niemal sto lat. Przypomniał ich początki, opowiedział które z obiektów z tamtych czasów zachowały się do dnia dzisiejszego. Na końcu wręczył Prezesowi Lechowi Drożdżyńskiemu medal z okazji 90 rocznicy Targów. Należy tutaj podkreślić, że oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zarówno Międzynarodowe Targi Poznańskie,  jak i Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze są organizatorami Przeglądu. Z tym, że w imieniu ZG PTTK Przegląd przygotowują Komisja Krajoznawcza ZG oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, a więc dwa zespoły najprężniej obecnie działających krajoznawców.

Aby nie zanudzać chciałbym tylko zacytować kilka zdań z wystąpień oficjeli. Są one bowiem niezwykle istotne. Roman Łukawski określił książki krajoznawcze jako pozostawianie śladu o pięknie nas otaczającym, o ludziach tu mieszkających, o ich historii, o szczegółach z życia tych ludzi, mogących pójść w zapomnienie jako rzeczy ulotne. Andrzej Kaleniewicz powiedział, że ma nadzieję, iż mimo kryzysu finansowego (brak środków na zakup książek) oraz coraz większej popularności Internetu, nie zastąpi on książki pisanej. Lech Drożdżyński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się zarówno do powstania Przeglądu, jak i do utrzymania jego ciągłości. Uznał, iż jedną z najważniejszych form działalności PTTK jest dokumentowanie wydarzeń krajoznawczych, tak by następne pokolenia mogły dowiedzieć się, co dla nas w dniu dzisiejszym było rzeczami istotnymi  i czym dzisiaj żyliśmy. Wiadomości takie określają bowiem nasz stosunek do rzeczywistości i warto by informacje o takich działaniach były jak najbardziej rzetelne.

Powróćmy jednak do głównego wydarzenia jakim było wręczenie nagród przyznanych przez jury Przeglądu w składzie: Wiesław Ostrowski (przewodniczący), Mirosław Foć, Krzysztof R. Mazurski, Mariusz Kołodziejczak, Bogdan Kucharski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tęcza.

FOTKA_TOURSALON_2011

Dyplomy Honorowe otrzymali wydawcy następujących pozycji:

W kategorii – ALBUMY KRAJOZNAWCZE

 • – Wydawnictwo ARKADY za pozycję Grzegorza Bobrowicza – Polska dzika przyroda
 • – Wydawnictwo Pietrzak za pozycję Lubelszczyzna – środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe – Ryszarda Szczygła, Wiesława Śladkowskiego, Janusza Wrony
 • – Agencja Wydawnicza JOTA za Magiczne Podkarpacie – Józefa Ambrozowicza i Stanisława Kłosa

W kategorii – PRZEWODNIKI

 1. – Sport i Turystyka MUZA S.A. za pozycję Izabeli i Tomasza Kaczyńskich – Cystersi w Polsce
 2. – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, Zespół ds. Turystyki za Szlak architektury drewnianej. Małopolska
 3. – Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o. Wrocław za pozycję Janusza Czerwińskiego – Wrocław. Przewodnik

W kategorii – MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

 1. – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach za Ludowe tradycje Suwalszczyzny Mariana Pokropka
 2. – Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec za pozycję Ivo Łaborewicza i Przemysława Wiatera – Szklarska Poręba. Monografia historyczna
 3. – Sport i Turystyka MUZA S.A. za Duchy w polskich zabytkach – Jerzego Sobczaka

W kategorii – MAPY I ATLASY

 1. – ExpressMap Polska sp. z o.o. za Okolice Trójmiasta
 2. – Biuro Wydawnicze ARTEM za Puszczę Pyzdrską
 3. – Polskapresse Oddział Prasa Krakowska za pozycję Małopolska nad wodą

W kategorii – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY

 1. – Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zespół ds. Rozwoju Turystyki za Serię wydawniczą Małopolska: Joanny Darnowskiej – Łukaszewskiej, Inspirowane tradycją, Święta tradycje, zwyczaje; Katarzyny Piszczkiewicz, Zakupy z tradycją
 2. – Urząd Miasta Krakowa za Rodzinny Kraków – Marty Kapusty – Wesołowskiej
 3. – Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości za serię folderów: Spacer po Śremie, Spacer po Książu Wielkopolskim, Spacer po Dolsku, Spacer po Brodnicy – Zbigniewa Szmidta

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

 1.  
 2. – Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
  i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu za Powidzki Park Krajobrazowy – Krzysztofa Kasprzaka
  i Beaty Raszki
 3.  
 4. – Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla Fundacji św. Benedykta
  w Poznaniu za publikację Gotyk Wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku – Jacka Kowalskiego
 5.  
 6. – Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Wydawnictwa COMPASS za przewodniki Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów oraz Atlas rowerowy. Wybrane szlaki rowerowe Warmii i Mazur
 7.  
 8. – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie dla Wydawnictwa PHU „Kacper” za album A2 między Pliszką a Ilanką, krótka historia budowy 2009-2011 – Stefana Wiernowolskiego
 9.  
 10. – Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie dla Oficyny Wydawniczej WIERCHY za publikację Kultura ludowa Górali Babiogórskich – pod red. Urszuli Janickiej-Krzywda
 11.  
 12. – Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie dla Wydawnictwa Nowik za Zapomniane zabytki. Dwory i pałace wiejskie południowej Polski – Elżbiety Molak i Ireneusza Racławickiego
 13.  
 14. – MAZURY PTTK Spółki z Olsztyna dla Wydawnictwa QMiKa za Niegocin. Szlak wodny i Omulew-Pisa. Szlak wodny – Wojciecha Kujawskiego
 15.  
 16. – Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie dla Wydawnictwa Bezdroża w uznaniu za całokształt działalności wydawniczej.

 

Krzysztof Tęcza