Przegląd Książki 2022

30 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

.

.

.

Regulamin Przeglądu Książki 2022

Lista publikacji zgłoszonych 2022

Nagroda Publiczności 2022 – zasady głosowania

Nagroda Publiczności 2022 – protokół

Zaproszenie na galę finałową Przeglądu

Prezentacja

Fotorelacja 2022

Film podsumowujący 30 Przegląd

.

PODSUMOWNIE

.

W roku 2022 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbył się po raz trzydziesty. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Białymstoku, pierwsza w 1987 r. z inicjatywy działaczy PTTK, a od trzeciej edycji Przegląd odbywał się na terenie Wielkopolski i był współorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorem jubileuszowej edycji Przeglądu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działały: Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.  Realizatorem bezpośrednim Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, a gala finałowa konkursu odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku.

30 edycję Przeglądu patronatem honorowym objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Grupę MTP, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Patronatem medialnym Przegląd objęły: portal informacyjny województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”, portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz „TTG Dziennik Turystyczny”.

W ramach Przeglądu odbył się ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w 6 określonych regulaminem kategoriach oraz promocja publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Celem realizowanego zadania była promocja książki krajoznawczej i turystycznej w jej najbardziej utrwalonej w historii cywilizacji postaci, czyli kodeksu, jako forma popularyzacji piśmiennictwa przekazującego wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju.

Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie przyjmowane były do 10 września 2022 roku. Do udziału w konkursie 71 wydawców publikacji krajoznawczych i turystycznych przysłało 122 zgłoszeń (138 tomów publikacji). Nadesłane publikacje oceniało jury w 12 osobowym składzie wolontariuszy, reprezentujących środowiska wydawnicze, krajoznawcze i turystyczne.

17 września 2022 roku w siedzibie Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku odbyło się posiedzenie jury konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego w składzie:

 • dr Justyna Zajko-Czochańska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku / Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku),
 • Izabela Szymańska (Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku),
 • dr Grzegorz Ryżewski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Pracownia Terenowa w Białymstoku),
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie),
 • dr Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego),
 • dr Józef Partyka (Ojcowski Park Narodowy),
 • Marek Lawin (Dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi),
 • Małgorzata Pawłowska (Członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Centralna Biblioteka PTTK),
 • dr Szymon Bijak (Przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK),
 • dr Dariusz Kużelewski (Prezes Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku),
 • Maria Janowicz (komisarz Przeglądu).

Ocenie ekspertów (jury) podlegały walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych w granicach historycznych Rzeczypospolitej od 2021 roku do września 2022 roku. 30 edycja Przeglądu pozwoliła na wyłonienie z rynku księgarskiego publikacji najbardziej wartościowych dla branży turystycznej, poprzez prowadzoną promocję i popularyzację wydawnictw posiadających potencjał na polu krzewienia turystyki i krajoznawstwa w Polsce. 

Wykonane zostały pamiątkowe statuetki, wg autorskiego projektu Pracowni Autorskiej Stankiewicz z Kętrzyna, które są znakomitym elementem promocji przeglądu i identyfikacji wizualnej konkursu, utożsamianego z krajoznawstwem i turystyką. Statuetki zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

28 października 2022 roku o g. 12.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury – Uniwersytet w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 30 edycji konkursu i wręczenie statuetek przeglądowych. Ten piękny symbol wyróżnienia publikacji konkursowej wraz z okolicznościowymi dyplomami otrzymali wydawcy publikacji wyróżnionych na mocy werdyktu jury. Autorzy publikacji otrzymali okolicznościowe dyplomy honorowe.

Wyróżnienia specjalne zostały przyznane 10 wydawcom wyróżnionym przez 8 instytucji, promujących krajoznawstwo i turystykę: Marszałka Województwa Podlaskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi, Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych z Poznania, Komisję Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.

Po raz drugi organizatorzy 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej wprowadzili dodatkowe wyróżnienie, Nagrodę Publiczności, która została przyznana przez internautów głosujących poprzez stronę internetową Przeglądu, w plebiscycie na najciekawszą publikację biorącą udział w 30 Przeglądzie. Zgodnie z regulaminem publikacja z największą liczbą oddanych głosów (polubień) otrzymała Nagrodę Publiczności, a wydawnictwo, którego nakładem ukazała się nagrodzona publikacja, zostało Laureatem Nagrody Publiczności. Głosowanie trwało od 17 września 2022 do 10 października 2022 roku. Zainteresowanie plebiscytem spotkało się z ogromnym zainteresowaniem internautów, a rywalizacja o pierwsze miejsce trwała do końca głosowania. Niewielka różnica głosów wśród dwóch pierwszych publikacji skłoniła organizatorów 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, w porozumieniu z przewodniczącym Jury prof. dr hab. Januszem Zdebskim, do przyznania dwóch Nagród Publiczności. Laureaci Nagrody Publiczności również otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Organizatorzy Przeglądu przygotowali program towarzyszący gali finałowej Przeglądu zorganizowanej 28 października 2022 roku. Poza uroczystą galą wręczenia laureatom nagród konkursowych na Uniwersyteckim Centrum Kultury – Uniwersytet w Białymstoku przygotowane zostało zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku, w tym Gabinetu prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, wystawa wszystkich publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie oraz zwiedzanie Białegostoku zabytkowym autobusem miejskim.

Dodatkowo podczas gali finałowej promowana była krzyżówka krajoznawcza przygotowana przez realizatora Przeglądu – Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. Krzyżówkę można było rozwiązać podczas gali finałowej oraz w dniach 28.10.-09.11.2022 na stronie www.bialystok.pttk.pl. Warto nadmienić, że nagrodami w krzyżówce były publikacje przekazane organizatorom przez Laureatów tegorocznej edycji Przeglądu.

Organizatorem Przeglądu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Realizatorem bezpośrednim zadania był Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, który działał w porozumieniu z Centralną Biblioteką PTTK w Warszawie. Wsparcia udzieliły: Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.

.

.


.

PATRONATY HONOROWE

.

PATRONATY MEDIALNE