Przegląd Książki 2019

ORG pttk-jpg Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
MTP-large Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Laureatów poszczególnych kategorii konkursowych, zamieszczających w mediach informację o otrzymanym wyróżnieniu,

uprzejmie prosimy o podawanie pełnych nazw instytucji organizujących i współfinansujących Przegląd Książki. DZIĘKUJEMY!

 

27 Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
1-3 lutego 2019 Poznań „Tour Salon”

 

REGULAMIN 2019

FOTORELACJA 2019

PREZENTACJA 2019

Patronat Honorowy

polska_organizacja_turystyczna
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek

Patronat Medialny

poznaj_swoj_kraj-large
logowydawcacom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI
KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

WARSZAWA

PROTOKÓŁ POKONKURSOWY

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.

Patronaty Honorowe:

 • Ministra Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia
w Warszawie.

 

Jury 27 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego w składzie:

 • Anna Zbrożek (Polska Organizacja Turystyczna),
 • Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie),
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie),
 • Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Józef Partyka (Ojcowski Park Narodowy),
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie),
 • Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie),
 • Zbigniew Szmidt (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu),
 • Maria Janowicz (komisarz Przeglądu).

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • wydawnictwa dla dzieci,
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

 • w zakresie walorów treściowych:
 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.
 • w zakresie sztuki edytorskiej:
 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego,
 • jakość poligrafii.

W 27 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 70 wydawców, którzy w 113 zgłoszeniach przysłali 134 publikacje.

Jury zdecydowało o przyjęciu głosowania punktowego, tj. każdy członek jury ma możliwość głosowania przyznając maksymalnie 6 punktów w każdej z kategorii, np. tylko jednej publikacji 6 pkt, lub kolejno po 3, 2 i 1 punkcie. O zajęciu I, II i III miejsca decydowała suma punktów.

Jury na podstawie sumy punktów nagrodziło wydawców następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze

I miejsce:  Kaszuby, Jarosław Ellwart, Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, Gdynia 2018.

Piękne zdjęcia, ciekawe ujęcia, doskonale oddają nastrój i koloryt ziemi kaszubskiej. Znakomita promocja regionu.

II miejsce: Lubelska symfonia krajobrazów, Marcin Kozieł, Kartpol s.c., Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin 2018.

Starannie wydany album ukazujący różnorodność krajobrazów Lubelszczyzny, pełnych barw i melodii, skłaniających do refleksji i zadumy.

III miejsce: nie przyznano.

 

W kategorii – Przewodniki

I miejsce: Sudety: przewodnik, Janusz Czerwiński, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław 2018.

Znakomicie opracowany, bogato ilustrowany przewodnik, ostatnia praca wybitnego znawcy Sudetów, obejmuje cały obszar gór na terenie Polski, Czech oraz Niemiec.

II miejsce: Rowerem po Roztoczu: przewodnik po trasach rowerowych, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2018.

Niezwykle zasobny w informacje przewodnik, przydatny nie tylko dla turystów rowerowych ale również dla zwolenników innych form turystyki.

III miejsce: 222 x Wielkopolska, red. Włodzimierz Łęcki, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2017.

Kompendium wiedzy o Wielkopolsce systematycznie wzbogacane i rozszerzane od 1992 roku, wyraz pasji krajoznawczej, dociekliwości badawczej i umiłowania swego regionu przez zespół autorów.

 

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

I miejsce: Dwory na Suwalszczyźnie, Andrzej Matusiewicz, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Suwałki 2018.

Imponujące dzieło o wyjątkowej wartości dokumentacyjnej, owoc benedyktyńskiej pracy autora, zawiera dzieje 90 dworów i majątków ziemskich z terenu powiatu suwalskiego.

II miejsce: Polska. Bedeker ewangelicki, Marcin Żerański, Pracownia na Pastwiskach, Cieszyn 2017.

Nowość na rynku wydawniczym. Książka opisuje dzieje ewangelików w naszym kraju, ukazuje miejsca w których działali, wskazuje najciekawsze obiekty do zwiedzenia, pełni więc również funkcję przewodnika.

III miejsce ex aequo:

Wokół Plant, Michał Wiśniewski, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2017.

Krakowskie planty doczekały się monografii napisanej z polotem, lekkim piórem interesującej nie tylko dla turystów odwiedzających gród Kraka.

 Łemkowszczyzna nieutracona, Stanisław Kryciński, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2018.

Wybitny znawcy zagadnienia przedstawia w swej książce dramatyczne dzieje tej mniejszości etnicznej po wybuchu wojny w 1939 roku. Wskazuje na odradzający się po 1990 roku wzrost świadomości łemkowskiej.

 

W kategorii – Mapy i atlasy

I miejsce: Jura Krakowsko-Częstochowska: 2 mapy turystyczne w skali 1: 50 000 + przewodnik turystyczny, Dariusz Faustmann, Związek Gmin Jurajskich, Wydawnictwo Kartogram, Ogrodzieniec 2018.

Miłośnicy jury z zadowoleniem przyjmą zestaw map obejmujących cały obszar pasma wzbogacony przewodnikiem.

II miejsce: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”: mapa przyrodniczo-kulturowa z informatorem, Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 2018.

Cenne dla turystów wydawnictwo. Mapa obejmuje całość Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” na obszarze Polski, Słowacji i Ukrainy. Oferuje bogatą treść turystyczną : szlaki piesze, rowerowe. konne, ścieżki przyrodnicze.

 

W kategorii – Wydawnictwa dla dzieci

I miejsce: Legendy Pomorza: podania, baśnie i opowiadania prawdziwe z terenów Księstwa Pomorskiego, Jarosław Kociuba, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2017.

Zbiór urokliwych legend nieznanych szerszemu gronu czytelników jest efektem fascynacji autora rodzinnym Pomorzem.

II miejsce: Seria Legendy Pomorza Zachodniego: 1. O Gryfach na pomorskiej ziemi, 2. Sydonia von Borcke, 3. Zielenica z Trzęsacza, Małgorzata Duda, il. Paulina Kaszuba, Wydawnictwo dudowie.pl, Szczecin 2017-2018.

Legendy warte upowszechnienia w świadomości dzieci pamiętających głównie o wawelskim smoku i warszawskim bazyliszku.

III miejsce: Łemkowska książeczka, Paulina Białkowska, Anna Rydzanicz, Fundacja Stara Droga, Janów Lubelski 2017.

Publikacja dwujęzyczna polska i łemkowska. Opowiada w ciekawy i przystępny sposób o kulturze Łemków, mniejszości etnicznej, okrutnie doświadczonej przez historię. Praca mimo, że pisana dla dzieci, stanowi wartościowe źródło informacji o życiu codziennym Łemków przed 1947 rokiem.

 

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery

I miejsce:

Opolskie: przewodnik turystyczny, red. Piotr Mielec, Anna Zieleń-Kołaczek, Hubert Gonera, Karolina Wędrowicz, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Opole 2018.

Wartościowa, bogato ilustrowana pozycja krajoznawcza promująca niedoceniane walory turystyczne ziemi opolskiej, inspiruje do samodzielnych wędrówek.

 II miejsce: Ponad 344 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza, Zbigniew Franczukowski, Wydawnictwo Press Forum, Polanica Zdrój 2018.

Fachowo opracowany, szeroko udokumentowany, transgraniczny informator, pozwala na zaprogramowanie wycieczek dla wszystkich zainteresowanych poznaniem atrakcji tego regionu.

 III miejsce: Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”: informator turystyczny, mapa obszaru działania, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, Wydawnictwo BiK, Piła 2018.

Ambicją wydawnictwa jest promowanie w świadomości społecznej ziemi kurpiowskiej, jej dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych.

 

WYRÓŻNIENIA

 • Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

Fotografowanie polskiej przyrody, Grzegorz Bobrowicz, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2018.

 

 • Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, red. Arkadiusz Jełowiecki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2017.

 

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

Laboranci u Ducha Gór: dawne ziołolecznictwo w Karkonoszach i Górach Izerskich, Przemysław Wiater, Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Góra 2017.

 

 • Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Zdobycie Tatr: historia i kronika taternictwa, Tom I: Prehistoria i początki taternictwa do roku 1903, Jan Kiełkowski, Wydawnictwo Stapis, Katowice 2018.

 

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Legendy Pomorza: podania, baśnie i opowiadania prawdziwe z terenów Księstwa Pomorskiego, Jarosław Kociuba, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2017.

 

 • Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Dzieje Gdańskich Wód, Andrzej Januszajtis, Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, Gdynia 2018.

 

 • Dyplom Spółki Mazury PTTK:

Mazury: przewodnik rowerowy, Robert Kempa, Robert Wróbel, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, Mrągowo 2018.

 

 • Dyplom Portalu Rynku Wydawniczego COM.PL:

Fest Fyrtel. Manual oraz Fest Fyrtel Jeżyce. Mapa atrakcji, red. Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Michał Hirsch, Marcin Słomiński, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2018.

 

 • Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Cmentarz Farny w Białymstoku, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Aneta Kułak, Andrzej Lechowski, Adam Szot, Wiesław Wróbel, Fundacja Ochrony Zabytków „Na Rubieży”, Białystok 2017.

 

 • Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

Powiat koniński: fotograficzny słownik krajoznawczy, Jerzy Sznajder, Youreck Studio, Konin 2018.

 

 • Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

Odetchnij od miasta: 62 wyjątkowe domy gościnne w Polsce, Aleksandra Bogusławska, Buchmann, Warszawa 2018.

 

 • Dyplom Projektu „Turystyczna Rodzina PTTK”

Rodzinny przewodnik po Gdyni, Danuta Ślipy, il. Weronika Hrynkiewicz, Urząd Miasta Gdyni , Gdynia 2018.

 

Przewodniczący Jury

                                                                                                              prof. dr hab. Janusz Zdebski

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

REGULAMIN

27 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
TOUR SALON POZNAŃ 2019

 I. Informacje ogólne

1.Organizatorami XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, zwanego dalej Przeglądem, są:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centralna Biblioteka PTTK, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.

2. Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych, dotyczących Polski i ukazujących się na rynku księgarskim w dowolnym języku.

3. Przegląd objęty został patronatami:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

4. Przegląd towarzyszyć będzie XXX Targom Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, które odbędą się w Poznaniu w dniach 1-3 lutego 2019 r.

5. Zgłoszone do Przeglądu wydawnictwa prezentowane będą na wystawie, podczas XXX Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2019.

Regulamin Przeglądu

1. Przegląd składa się z dwóch części:

 • a) konkursu na najlepsze wydawnictwa,
 • b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.

2. W Przeglądzie mogą wziąć udział:

 • wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej,
 • autorzy,
 • związki twórcze,
 • organizacje społeczne.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2017–2018, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje nagrodzone w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

3. Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w granicach historycznych. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony).

4. Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:

 • Publikacje są zgłaszane i oceniane w następujących kategoriach:
 • a) albumy krajoznawcze,
 • b) przewodniki,
 • c) monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • d) mapy i atlasy,
 • e) wydawnictwa dla dzieci,
 • f) informatory krajoznawcze.

5. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie do 10 listopada 2018 pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Centralna Biblioteka
Ul. Senatorska 11
00-075 WARSZAWA
z dopiskiem: XXVII Przegląd
Tel. +48 831 80 65
Kom. 519 855 503
przegladksiazki@przegladksiazki.pttk.pl

oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde wydawnictwo zgłoszone w kategoriach wymienionych w pkt. 4a-e lub 25 zł za zgłoszenie w kategorii wymienionej w pkt 4f.

6. Zgłoszenie, którego formularz dostępny jest na stronie www.przegladksiazki.pttk.pl, powinno zawierać:

 • a) pełną nazwę zgłaszającego, adres z kodem pocztowym, NIP, telefon, adres e-mail i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów z organizatorami Przeglądu,
 • b) wykaz zgłaszanych publikacji, obejmujących następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, liczba tomów, kategoria konkursu, do jakiej zgłaszana jest publikacja.
 • c) kopię dowodu wpłaty kwoty wpisowego.

7. Opłatę za udział w Przeglądzie należy wpłacić na rachunek:

Oddział Poznański PTTK
Stary Rynek 89/90
61-773 Poznań
PKO BP 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
z dopiskiem: XXVII Przegląd

8. W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie, zgłoszone wydawnictwa nie będą oceniane.

9. Członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK mają prawo do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji, pod warunkiem dołączenia wyczerpującego uzasadnienia.

10. Zgłaszający przesyłają publikacje na swój koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

11. Zgłoszone publikacje oceni oraz wybierze laureatów jury złożone z krajoznawców, znawców sztuki edytorskiej i kartografów (z wyłączeniem autorów i wydawców zgłoszonych publikacji). Za przebieg prac jury odpowiada przewodniczący, zaś funkcję sekretarza pełni komisarz przeglądu. Jury ma prawo do nieprzyznawania wszystkich wyróżnień regulaminowych.

12. Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji, forma prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziom edytorski nadesłanych publikacji, w szczególności:

a) w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej),

b) w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
 • jakość poligrafii.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury krajoznawczej i turystycznej lub nie spełniają warunków regulaminu. W tym przypadku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

14. Laureaci otrzymują dyplomy i statuetki honorowe nadane wspólnie przez marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką. Kryteria i sposób ich przyznawania określa fundator. Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie TOUR SALONU 2019

15. Regulamin Przeglądu dostępny jest na stronach internetowych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl i Przeglądu www.przegladksiazki.pttk.pl

III. Postanowienia końcowe

 • Werdykt prac jury zostanie opublikowany na stronie www.przegladksiazki.pttk.pl w ciągu 10 dni od daty posiedzenia. Uczestnicy Przeglądu otrzymają katalog z wynikami Przeglądu oraz spisem wydawców
  i wszystkich publikacji uczestniczących w Przeglądzie.
 • Organizatorzy przewidują promocję konkursu w mediach z wykorzystaniem publikacji zgłoszonych do udziału w Przeglądzie.
 • Przesłane publikacje po Przeglądzie przekazane zostaną do zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Warszawa – Poznań, czerwiec 2018 roku.