Przegląd Książki 2018

ORG pttk-jpg Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
MTP-large Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Laureatów poszczególnych kategorii konkursowych, zamieszczających w mediach informację o otrzymanym wyróżnieniu,

uprzejmie prosimy o podawanie pełnych nazw instytucji organizujących i współfinansujących Przegląd Książki. DZIĘKUJEMY!

26 Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
9-11 lutego 2018 Poznań „Tour Salon”

REGULAMIN 2018

PREZENTACJA 2018
FOTORELACJA 2018
KATALOG 2018

Patronat Honorowy

polska_organizacja_turystyczna
 Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek

Patronat Medialny

poznaj_swoj_kraj-large
logowydawcacom

26 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
TOUR SALON POZNAŃ 2018

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury 26 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego w składzie:

 • Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna),
 • Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego),
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek),
 • Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki),
 • Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK),
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK),
 • Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW),
 • Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl),
 • Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK),
 • Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”),
 • Maria Janowicz (komisarz XXVI Przeglądu).

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • wydawnictwa dla dzieci,
 • informatory krajoznawcze.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

– w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.

– w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego,
 • jakość poligrafii.

26 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do udziału w Przeglądzie 131 tytułów (172 woluminy).

Nagrody i dyplomy honorowe w kategoriach regulaminowych otrzymali wydawcy publikacji:

ALBUMY KRAJOZNAWCZE

I miejsce
O tatrzańskich pocztówkach, Adam Czarnowski.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

Publikacja o wybitnych walorach poznawczych. Efekt benedyktyńskich poszukiwań Autora, dokumentująca zmieniający się wizerunek Tatr i Zakopanego.

II miejsce
Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich, Magda i Mirek Osip-Pokrywka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017.

Rzetelnie opracowane wydawnictwo, upowszechniające wiedzę o zachowanych obiektach, będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego na tych ziemiach.

III miejsce
Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska.
Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.

Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.

PRZEWODNIKI

I miejsce

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik, Katarzyna Łoza, Chrystyna Charczuk.
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016.

Niezwykle kompetentnie opracowany przewodnik, zawierający pełnię informacji o tej nekropolii. Obok sylwetek wybitnych rodaków ukazuje postaci nieco zapomniane, a zasłużone dla Lwowa i Polski. Nowością jest umieszczenie w przewodniku notek biograficznych znanych Ukraińców spoczywających na Cmentarzu Łyczakowskim.

 II miejsce

Architectural Guide: Wrocław, Marcin Szczelina, Aaron Betsky.

Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.

Architekturführer Danzig – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Justyna Borucka, Harald Gatermann.

Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.

Staranne opracowanie edytorskie, wysoki poziom opracowania graficznego, rzetelność dokumentacji krajoznawczej. Będzie ozdobą każdej kolekcji krajoznawczej.

III miejsce ex aequo

Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tomasz Skrzydłowski.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

Niezwykły przewodnik po świecie tatrzańskiej przyrody, bogato ilustrowany, napisany przystępnym językiem, o ogromnej wartości informacyjnej. Inspiruje czytelnika do przyrodniczych wędrówek po Tatrach.

Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny, tekst Urząd Miasta i gminy Zagórz, red. Barbara Gąsiorowska.
Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017.

Wartościowa pozycja dla krajoznawców, polskich i słowackich popularyzująca atrakcje turystyczne terenów obecnie łatwo dostępnych dla turystów z obu stron granicy. Wydana w języku polskim, słowackim oraz angielskim.

MONOGRAFIE ORAZ INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

I miejsce ex aequo

Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2, red. Jacek Wolski.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016.

Unikatowa monografia naukowa, efekt pracy 35 autorów. Ukazuje dzieje regionu i jego mieszkańców, którzy w wyniku działań wojennych  zmuszeni zostali do opuszczenia swej ojcowizny. Dzieło bogato ilustrowane, doskonale udokumentowane, pozwala zachować dla przyszłych pokoleń dawny wizerunek tych ziem.

Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska.
Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.

Nowatorska tematyka: leksykon zabawek począwszy od czasów średniowiecza. Autorki wykorzystały nie tylko zbiory muzealne, ale dotarły również do kolekcji prywatnych, zawierających unikatowe obiekty.

II miejsce ex aequo

Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Jarosław Giemza. Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2017.

Wyjątkowa pozycja, niezwykle staranie i kompetentnie przygotowana, bogato ilustrowana, ukazująca okruchy świata, który bezpowrotnie odszedł.

Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017.

Opowieść o grupie etnicznej, której przedstawiciele żyją wśród nas, ale wciąż pozostają zagadkowi i tajemniczy. Pozycja skłaniająca do dalszych poszukiwań.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich: Sudety Zachodnie, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2016/2017.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Wschodnie, Romuald M. Łuczyński.  Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2015.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Zachodnie i Środkowe, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2012.

Niewątpliwym walorem nagrodzonych książek jest ich transgraniczność. Ukazują urok zachowanych po obu stronach Sudetów szlacheckich i arystokratycznych rezydencji, które uchroniły się przed pożogą działań wojennych. Książki mogą również służyć jako przewodnik.

III miejsce

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe, pod. red. Józefa Partyki. Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2016.

Pozycja nie tylko dla naukowców, ale wszystkich miłośników tego urokliwego zakątka Polski. Zapoznaje z dziejami Doliny Prądnika. Przedstawia pradzieje terenu i obiekty dziedzictwa materialnego oraz dziedzictwo duchowe.

MAPY I ATLASY

I miejsce

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo. Odcinek 1: Frombork – Płoskiński Młyn, oprac. Arkadiusz Woźniakowski, Casamata, [Wejherowo] 2016.

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta, oprac. Arkadiusz Woźniakowski. Casamata, [Wejherowo] 2016.

Nowatorskie opracowanie, przydatne dla osób zainteresowanych turystyką militarną. Może być inspiracją do zajęcia się tą problematyką.

II miejsce

seria map:

Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka: mapa rowerowa skala 1:55 000, 1:60 000,

Kaszuby Południowe: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000,

Kaszuby Północne: mapa rowerowa skala 1:55 000,

Kaszuby Zachodnie: mapa rowerowa skala 1:50 000,

Kociewie i Powiśle: mapa rowerowa skala 1:60 000,

Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice: mapa rowerowa skala 1:20 000, 1:25 000,

Ziemia Słupecka i Pobrzeże Słowińskie: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000,

Żuławy i Mierzeja Wiślana: mapa rowerowa skala 1:50 000,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk  2017.

Niezwykle użyteczna seria map dla miłośników turystyki rowerowej, jak również pieszej, obejmująca obszar województwa pomorskiego. Bogata treść krajoznawcza i informacyjna.

III miejsce

seria map:

Książański Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:30 000,

Park Krajobrazowy „Chełmy”: mapa turystyczna 1:50 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy: mapa turystyczna 1:50 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”: mapa turystyczna 1:120 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy: mapa turystyczna 1:25 000,

Park Krajobrazowy Doliny Bobru: mapa turystyczna 1:40 000,

Park Krajobrazowy Gór Sowich: mapa turystyczna 1:30 000,

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich: mapa turystyczna 1:30 000,

Przemkowski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:30 000,

Rudawski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 000,

Ślężański Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 000,

Śnieżnicki Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:60 000.

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2017.

Seria map obejmująca parki krajobrazowe Dolnego Śląska. Niektóre z parków są znane i popularne, inne czekają na swoje odkrycie przez turystów. Wartościowa inicjatywa wydawnicza.

WYDAWNICTWA DLA DZIECI

I miejsce

seria autorstwa Anny i Krzysztofa Kobus:

Podróżownik. Świętokrzyskie,

Podróżownik. Tatry i Pieniny,

Podróżownik. Warmia i Mazury,

Podróżownik. Wybrzeże Polski,

Grupa Mac, Kielce 2016.

Bardzo potrzebne wydawnictwo o dużej wartości edukacyjnej i wychowawczej, uwzględniające specyfikę wieku i zainteresowań odbiorcy. Doskonale pomoże rodzicom w ukształtowaniu zainteresowań turystycznych ich dzieci. Z pewnością spodoba się młodym odbiorcom.

II miejsce

W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

Realistyczna opowieść o życiu tatrzańskich niedźwiedzi, napisana przez doskonałego znawcę tatrzańskiej przyrody. Pozwala na poznanie zwyczajów tych sympatycznych, ale i groźnych zwierząt.

III miejsce

Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci, Anna Basińska, Lucyna Kaczmarkiewicz, graf. Katarzyna Wronowska. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2017.

Lektura dostosowana dla młodego odbiorcy, który zaczyna poznawać swoje miasto. Cenna pomoc dla rodziców pragnących zainteresować pociechy zabytkami i historią.

INFORMATORY KRAJOZNAWCZE

I miejsce

LOVE W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2015-2017.

Informator napisany z pasją przez ludzi zauroczonych pięknem tego regionu, pragnących obalić stereotyp, iż Warmię i Mazury należy zwiedzać tylko latem.

II miejsce ex aequo

Opolskie kwitnące. Wędkarstwo.
Województwo Opolskie, Wydawnictwo BiK, Piła [2017].

Ciekawa inicjatywa wydawnicza mająca na celu promowanie turystyki wędkarskiej na terenie Opolszczyzny.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: informator przyrodniczo-turystyczny.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.

Praktyczny, bogaty w informacje, ładnie wydany, poradnik dla turystów pragnących poznać parki krajobrazowe województwa łódzkiego.

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii informatory krajoznawcze.

 

WYRÓŻNIENIA:

Dyplom Polskiej Organizacji Turystycznej:

Polska. Przewodnik pielgrzyma, Monika Karolczuk, Wydawnictwo AA, Kraków 2016.

Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:  

W leśnych ostępach, koncep. i red. Wiesław Lipiec, Wydawnictwo Lipiec, Zwierzyniec  2017.

Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

222xWielkopolska, pod red. Włodzimierza Łęckiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2017.

      Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017.

Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier, Anna Pawlikowska-Piechotka, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2016.

Polska bez barier. 500 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych: przewodnik, Stanisław Francuz, Marta Francuz, Wiktor Francuz, Marcin Francuz, Interior Multimedia i Wydawnictwa, Wrocław 2016.

Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań  2017.

Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Gdynia morzem pachnąca = Gdynia with the scent of the sea, Jerzy Drzemczewski i Halina Wasielke-Cieślak, Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Gdynia 2017.

Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

Artyści dawnego Konstancina, Hanna Kaniasta, Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna 2017.

Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Miedzianka. Przewodnik po mieście, którego nie ma, Jarosław Szczyżowski, Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem, Jelenia Góra 2017.

      Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

      Kobiety ze Lwowa, Beata Kost, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2017.

      Włoszanowo: wieś i jej mieszkańcy, opr. Barbara Skarbińska-Szocińska, Jerzy Szociński, Wydawnictwo Acarus,     Włoszanowo 2017.

     Dyplom Magazynu WYDAWCA:

W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

ORGANIZATORZY

https://przegladksiazki.pttk.pl/, www.facebook.com/Przeglad.Ksiazki