Przegląd Książki 2017

PREZENTACJA 2017

KATALOG POKONKURSOWY 2017

FOTORELACJA 2017

.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

25 lecie Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej przypada w jubileuszowym 110 roku powstania i podjęcia działalności przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego tradycje dziedziczy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Nestorzy krajoznawstwa polskiego skupieni w PTK od początku istnienia organizacji, jako jedną z pierwszych form programowych podjęli działalność wydawniczą, inicjując w 1910 roku ukazanie się periodyku Ziemia, pierwszych opracowań naukowych i serii przewodników po ziemiach polskich oraz krajowidoków, zwanych współcześnie pocztówkami, popularyzując w ten sposób piękno Polski i jednocząc w patriotyzmie społeczeństwo polskie, rozdarte przez długie lata pomiędzy trzech zaborców.
Tę formę popularyzacji Ziemi Polskiej kontynuuje PTTK, nie tylko wydając publikacje krajoznawcze, ale od 1987 roku organizując przegląd publikacji krajoznawczych zwany przez dwie edycje Triennale Książki Krajoznawczej, a od 1994 roku Ogólnopolskim Przeglądem Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Do udziału w Przeglądzie zapraszani są wszyscy wydawcy propagujący walory turystyczne naszego Kraju. Przez 25 lat Przegląd organizowany był siłami społecznymi, dzięki zaangażowaniu licznej grupy osób i instytucji administracyjnych, biznesowych i pozarządowych.

.

.

XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

PROTOKÓŁ

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

 • Ministra Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. Jury XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie.

Przewodniczący Jury: prof. dr hab. Janusz Zdebski

członkowie:

 • Filip Płodzień (Polska Organizacja Turystyczna)
 • Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie)
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie)
 • Jerzy Ostrowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
 • Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca i portal Wydawca.com.pl)
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie)
 • Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie)
 • Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu)
 • Maria Janowicz (komisarz Przeglądu Książki)

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • wydawnictwa dla dzieci
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

 • w zakresie walorów treściowych:
 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.
 • w zakresie sztuki edytorskiej:
 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego,
 • jakość poligrafii.

W XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 69 wydawców, którzy w 117 zgłoszeniach przysłali 158 publikacji.
.

Jury nagrodziło wydawców następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

I miejsce

Karpacki świat Bojków i Łemków, fot. Roman Reinfuss. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

II miejsce

Drewniane kościoły w Wielkopolsce = Wooden churches in Wielkopolska, red. Piotr Maluśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.

III miejsce

Poznań by Erik Witsoe. Okiem przybysza, Erik Witsoe. Poznań: Wydawnictwo Debiuty, 2015.

.

W kategorii – Przewodniki:

I miejsce

Przewodnik po trakcie królewsko-cesarskim, Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

+ seria 7 folderów turystycznych:

 • Stare miasto, Bartosz Małolepszy, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Ostrów Tumski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Trakt królewsko-cesarski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Śródmieście, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Śródmieście: szlaki uzupełniające, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Śródka – Chwaliszewo, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • Wzgórze św. Wojciecha – Piaski i Grobla, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.
 • II miejsce

  Archeologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, Piotr Kalka, Jarosław Ellwart. Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.

  III miejsce

  Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny: przewodnik turystyczny, red. Elżbieta Rydel-Piskorska, Alicja Dzięgielewska. Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom Kultury, 2015.

  .

  W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

  I miejsce

  Dotykownik. Atlas wypukłej grafiki. T. 1-6, Marek Kalbarczyk. Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2015.

  II miejsce ex aequo

  Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony, pod red. Andrzeja Góreckiego i Bogdana Zemanka. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy, 2016.

  Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do kapitana Wrony, Filip Czekała. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2016.

  .

  W kategorii – Mapy i atlasy:

  I miejsce

  Roztocze: różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000, Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015.


  II miejsce

  Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie. Mapa turystyczna 1 : 175 000. Warszawa: ExpressMap, 2016.

  Jury nie przyznało III miejsca w kategorii mapy i atlasy

  .

  W kategorii – Wydawnictwa dla dzieci:

  I miejsce

  Polska!: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie = Poland: a Polish-English guide to monuments and nature, Grzegorz Micuła, Marek Gaworski, Grzegorz Bobrowicz, tł. na ang. Nathaniel Espino. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015.

  II miejsce

  Warszawa dla młodych podróżników, Marta Spingardi, il. Marianna Oklejak. Warszawa: ExpressMap, 2016.

  III miejsce

  Dzieci odkrywają Śląskie: subiektywny przewodnik dla rodzin z dziećmi po województwie śląskim, Barbara Salamon-Szympruch. Rybnik: Kambas Group Kamil Szympruch, 2016.

  .

  W kategorii – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY:

  I miejsce

  Zakopane i Tatry Polskie: przewodnik po zabytkach i atrakcjach Zakopanego oraz najpiękniejszych miejscach Tatr, Barbara Zygmańska, Marek Zygmański. Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2016/2017.

  II miejsce

  Grzbiet Lasocki w Karkonoszach. Zeszyty Historyczne, nr 1/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

  Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu. Zeszyty Historyczne, nr 2/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

  Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015. Zeszyty Historyczne, nr 3/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

  Śnieżka. Królowa Karkonoszy. Zeszyty Historyczne, nr 4/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

  Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury. Zeszyty Historyczne, nr 1(5)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

  20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie”. Zeszyty Historyczne, nr 2(6)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 3(7)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

  Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 4(8)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

  III miejsce

  Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy, Barbara Perkowska, Jarosław Borejszo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

  Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym, Jarosław Borejszo, Barbara Perkowska. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

  .