Przegląd Książki 2015

Szanowni Państwo, w piątek 16 października 2015 w trakcie Tour Salonu’2015 w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich mieliśmy przyjemność gościć laureatów tegorocznego konkursu, autorów i wydawców nagrodzonych i wyróżnionych publikacji krajoznawczych i turystycznych. Gościliśmy również przedstawicieli organizatorów i instytucji wspierających organizację przeglądu. Wszystkim…Uczestnikom i Organizatorom… PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Zbigniew Szmidta z przebiegu uroczystego podsumowania konkursu (galeria) Z gratulacjami dla laureatów Przeglądu Książki’2015 przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji: pani Elżbieta Wyrwicz z Ministerstwa Sportu i Turystyki, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich pan Przemysław Trawa, pan Andrzej Kaleniewicz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki pan Tomasz Jagodziński, pani Olcha Wierzbowska-Sikorska z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pan Roman Bargieł, dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK pan Wojciech Skóra, przewodniczący Komisji Krajoznawczej ZG PTTK pan Szymon Bijak i koleżanka Małgorzata Pawłowska, przewodniczący Wielkopolskiej Federacji Oddziałów PTTK pan Andrzej Kudlaszyk, koledzy z Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych przewodniczący pan Bogdan Kucharski oraz panowie Witold Gostyński i Zbigniew Szmidt, koleżanki z Oddziału Miejskiego PTTK w Poznaniu, panie Renata Dehr i Janina Łukaszczyk ……… wszystkim dziękujemy za wsparcie i pomoc przy organizacji Przeglądu Książki”2015, organizowanej pro bono przez ludzi, dla których książka turystyczna jest ważnym przekazem wiedzy o turystyce w Polsce.

ORG pttk-jpg  Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
MTP-large Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

XXIV Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
Poznań 15-17 października 2015

 

REGULAMIN 2015
 
PRZEGLĄD 2015 – PREZENTACJA
 

 

FOTORELACJA PRZEGLĄD KSIĄŻKI 2015

   
 

Patronat Honorowy

 
  polska_organizacja_turystyczna
   
 
 

Patronat Medialny

  poznaj_swoj_kraj-large
 
  logowydawcacom

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się protokołem z posiedzenia Jury XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Ksiązki Krajoznawczej i Turystycznej Tour Salon 2015.

PROTOKÓŁ JURY

WARSZAWA, 11-12.09.2015 r.

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.

Patronaty:

 • Patronat Honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Patronat Honorowy Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Patronat Medialny TTG Central Europe,
 • Patronat Medialny czasopisma POZNAJ SWÓJ KRAJ,
 • Patronat Medialny portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA.

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało
w dniach 11-12 września 2015 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem
Krzysztofa R. Mazurskiego (Wrocław) w składzie:

 • Elżbieta Wyrwicz (Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie),
 • Iwona Grys (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie),
 • Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca),
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie),
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie),
 • Witold Przewoźny (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu),
 • Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZGPTTK w Warszawie),
 • Maria Janowicz (komisarz XXIV Przeglądu Książki).

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w pięciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

 • w zakresie walorów treściowych:
 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).
 • w zakresie sztuki edytorskiej:
 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
 • jakość poligrafii.

W XXIV Przeglądzie wzięło udział 84. uczestników, którzy zgłosili do konkursu 175 publikacji.
Jury na podstawie sumy punktów, przyznawanych przez jurorów wybranym trzem najlepszym (zdaniem jurora) publikacjom, nagrodziło wydawców następujących pozycji:

 

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

I miejsce
Moje Ponidzie
, Elżbieta Dzikowska. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2015.

Za atrakcyjną i językowo-stylistycznie wciągającą fotograficzną prezentację wciąż jeszcze niedocenianego turystycznie regionu przy wysokiej jakości informacyjno-artystycznej zdjęć oraz za dobry układ całości z bardzo wysoką jakością prac edytorskich.

II miejsce
Cuda na Fasadach. Detale szczecińskich budynków
, Michał Rembas. Szczecin: Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji LIDER, 2015.

Za intrygujące i wysoce wartościowe fotograficzne ukazanie detali architektonicznych, pozostających na ogół poza zasięgiem zainteresowania turystów, a świadczące o podjęciu oryginalnej tematyki, przy zastosowaniu lapidarnych, ale trafnych podpisów informacyjnych.

III miejsce
Parki krajobrazowe w Polsce,
Beata Raszka, Piotr Krajewski, Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk, Krzysztof Kasprzak. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon, 2015.

Za kompleksowe ujęcie podjętej tematyki w skali krajowej przy wysokiej wartości fotograficznej
i krajoznawczej zdjęć, dobre ujęcie w aspekcie kartograficznym i dobre opisy poszczególnych obiektów
o znamionach prawidłowej pojemności informacji krajoznawczo-turystycznej.

 

W kategorii – Przewodniki:

I miejsce
Spacerownik Wrocławski 2: nowe trasy
, Beata Maciejewska. Warszawa: Agora, 2015.

Za oryginalne i atrakcyjne przedstawienie miasta w aspekcie mało znanych szczegółów przy bardzo bogatej i zróżnicowanej treści, pozwalającej zaangażować się w poznawanie miejscowości oraz budowanie pomostu mentalnego współczesnych jej mieszkańców między okresem sprzed i po 1945 r., za dobrze dobrane i zreprodukowane zdjęcia bez ich nadmiaru, w sumie za dobre edytorskie opracowanie.

II miejsce
Seria przewodników: Polska niezwykła: regiony. Warszawa: Demart, 2015.

 1. Pomorze: przewodnik + atlas, oprac. Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek.
 2. Sudety i dolny Śląsk: przewodnik + atlas, oprac. Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek.
 3. Warmia i Mazury: przewodnik + atlas, oprac. Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek.

Za trafną koncepcję regionalnej serii wydawniczej przy stworzeniu przejrzystego układu poszczególnych tomów, dobre wyposażenie kartograficzne i mnogość mało znanych ciekawostek przy znaczącej wartości użytkowej i dobrym rozwiązaniu typograficznym.

III miejsce
Łuk Mużakowa. Po obu stronach Nysy Łużyckiej: przewodnik geologiczno-turystyczny
, Marek Maciantowicz, Jacek Koźma. Łęknica: Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa, 2014.

Za bardzo dobrą merytorycznie i edytorsko prezentację pierwszego polskiego geoparku o mało popularnej w Polsce tematyce przyrody nieożywionej i jej eksploatacji, dokonaną w ujęciu turystycznym oraz transgraniczne ujęcie słabo znanej części Łużyc Dolnych na pograniczu polsko-niemieckim.

 

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

I miejsce
Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu
, Jan Majewski. Skołyszyn: Wydawnictwo Krużwir, 2015.

Za bardzo staranną dokumentację oryginalnej, nie tylko w skali krajowej, tematyki, o wysokiej rzetelności tekstu, co wraz z bogatym wyposażeniem fotograficznym czyni z publikacji cenny dokument przy wysokiej jakości edytorskiej.

II miejsce
Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego
, tekst i red. Krzysztof Zieliński. Rzeszów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, 2015.
Za staranną merytorycznie i fotograficznie dokumentację stopniowo niknących z powodu niskiej trwałości materiału budowlanego obiektów o dużym znaczeniu kulturowym, nadającą publikacji charakter tezaurusu o dużym i szerokim zasięgu społecznym.

III miejsce
Słowniczek gwary ludowej z okolic Łącka
, Andrzej Urbaniec. Nowy Sącz: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, 2014.

Za podjęcie trudu poszukiwania i zapisu w terenie oryginalnego materiału o znaczeniu nie tylko naukowym, ale i dla turystów poruszających się po nim, co wraz z załączoną płytką komputerową nadaje publikacji szeroką użyteczność.

 

W kategorii – Mapy i atlasy:

I miejsce
Seria 8 map: Mapy parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2014.

 1. Brodnicki Park Krajobrazowy. Skala  1:35.000
 2. Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Skala 1:50.000
 3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Skala 1:30.000
 4. Krajeński Park Krajobrazowy. Skala 1:55.000
 5. Nadgoplański Park Tysiąclecia. Skala 1:35.000
 6. Tucholski Park Krajobrazowy. Skala 1:50.000
 7. Wdecki Park Krajobrazowy. Skala 1:30.000
 8. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Skala 1:50.000

Za całą serię o przejrzystych i wysoce czytelnych mapach, łącznie dających pełny obraz walorów turystyczno-krajoznawczych województwa w tym ujęciu przy zastosowaniu prawidłowych podziałek dla poszczególnych obiektów, umożliwiających dobry odbiór treści i wysoką użyteczność w terenie.

II miejsce
Kraina rowerowa i inne szlaki turystyczne: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy. Skala 1: 60 000
. Lublin: Kartpol, 2014.

Za dobre opracowanie kartograficzne z właściwym bogactwem treści, prawidłowo dostosowanej
do potrzeb turysty rowerowego.

III miejsce
Rowerowy Wrocław: rowerowy plan miasta
. Warszawa: ExpressMap, 2015.

Za dobre opracowanie kartograficzne uwzględniające zainteresowania i potrzeby turysty rowerowego w obszarze dużego miasta przy wysokiej funkcjonalności wykonania (laminowanie, łamanie na sekcje).

 

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery:

I miejsce
Seria: Przewodnik questowy. Suwałki: Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, [2014].

 1. Suwałki: lata dwudzieste, lata trzydzieste: przewodnik questowy, oprac. Magdalena Wołowska-Rusińska, Krzysztof Skłodowski.
 2. Mój pradziadek był peowiakiem: przewodnik questowy, oprac. Magdalena Wołowska-Rusińska, Krzysztof Skłodowski.

Za oryginalną koncepcję tematyczną zestawu, pozwalającą w interesujący sposób pogłębić lub budować platformę mentalną mieszkańców między czasami przed i po 1945 r. przy zastosowaniu bardzo dobrej grafiki i wysokiego poziomu edytorskiego.

II miejsce
Lubelskie atrakcje turystyczne: informator turystyczny
, tekst Adam Niedbał. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego [2014].

Za ciekawy układ i wykonanie dobrej mapy wraz z zawartością merytoryczną tekstu tworzące przykład rzetelnej informacji turystyczno-krajoznawczej.

III miejsce
Opolskie kwitnące. Zamki, pałace i rezydencje
,  tekst Alicja Berger-Zięba. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, [2014].

Za bogaty zestaw obiektów, zachęcający do ich odwiedzenia, przy dobrej jakości zdjęć opatrzonych oszczędnymi, ale trafnymi i treściowo znaczącymi podpisami, w serii kilkujęzycznej.

 

Przyznane również zostały następujące wyróżnienia:

 • Dyplom Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie:

Polskie drzewa, Krzysztof Borkowski. Wydawnictwo Dalpo, Poznań 2014.

 

 • Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

Polska: historia, kultura, przyroda.  Wydawnictwo SBM, Warszawa 2014.

 

 • Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Puszcza Zielonka i okolice – ścieżki dydaktyczne. Praktyczny przewodnik wycieczek przyrodniczo-historycznych wraz z kartami pracy. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina 2014.

 

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

Seria: Tradycja Mazowsza. Przewodniki subiektywne.

 • Tradycja Mazowsza: powiat łosicki. Przewodnik subiektywny, aut. Sławomir Kordaczuk. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2014.
 • Tradycja Mazowsza: powiat radomski. Przewodnik subiektywny, aut. Justyna Górska-Streicher. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2015.

 

 • Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Polanica Zdrój w obiektywie Alojzego Milki, opr. Zbigniew Franczukowski. Wydawnictwo Press-Forum, Polanica Zdrój 2014.

 

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek :

Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu, Jan Majewski. Wydawnictwo Krużwir, Skołyszyn 2015.

 

 • Dyplom Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie:

Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Marcin Leśniakiewicz. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka 2015.

 

 • Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Opolskie kwitnące. Szlaki wodne, tekst Marek Lipiński, red. Barbara Kawałko, Joanna Białecka. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole [2014].    

 

 • Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:
 1. Seria: Bajkowe Karkonosze: zeszyt wycieczkowy, oprac. Sandra Nejranowska. Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2015.
 2. Wolsztyn i okolice. Przewodnik turystyczny dla dzieci, tekst i red. Katarzyna Jęczmionka. Urząd Miejski w Wolsztynie, Wydawnictwo Libro, Poznań [2014].

 

 • Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Zachodniopomorskie Questy Regionalne: powiat łobeski, tekst Małgorzata Duda. Agencja Fotograficzno-Redakcyjna dudowie.pl, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego, Szczecin 2014. [10 części w 3. wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej].

 

 • Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

Śladami powstania styczniowego. Aspekty historyczne i krajoznawcze, pod red. Józefa Partyki i Mieczysława Żochowskiego. Komisja Krajoznawcza PTTK, Warszawa 2014.

 

 • Dyplom Magazynu WYDAWCA:

Król, muzy i pomarańcze, czyli co kryje się w Starej Oranżerii, tekst Aleksandra Pawlińska, il. Wojciech Pawliński. Wydawnictwo Dwie Siostry, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2015.

 

 • Dyplom Mazury PTTK:

Od Wisły do Wisły: przewodnik kajakowy, tekst Sławomir Dylewski [i in.]. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, Elbląg-Kurzętnik 2014.

 

Jury XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jednogłośnie stwierdza wysoki poziom merytoryczny i edytorski większości wydawnictw.

                                                    

Przewodniczący Jury

/-/ Krzysztof R. Mazurski