Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

XXII Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
Poznań 17-19 października 2013

 

REGULAMIN 2013 GALERIA ZDJĘĆ
KATALOG 2013 PREZENTACJA 2013
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z werdyktem Jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej.  

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.

Patronaty:

 • Patronat Honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Patronat Honorowy Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Patronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Patronat Honorowy INFOR IT,
 • Patronat medialny TTG Central Europe,
 • Patronat medialny czasopisma POZNAJ SWÓJ KRAJ,
 • Patronat medialny portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA.

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało

w dniach 12-13 września 2013 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie

pod przewodnictwem Krzysztofa R. Mazurskiego (Wrocław) w składzie:

 1. Szymon Bijak (Warszawa),
 2. Maria Janowicz (Warszawa) – komisarz Przeglądu,
 3. Mariusz Kołodziejczak (Poznań),
 4. Bogdan Kucharski (Poznań),
 5. Wiesław Ostrowski (Warszawa),
 6. Małgorzata Pawłowska (Suwałki),
 7. Witold Przewoźny (Poznań),
 8. Krzysztof Tęcza (Jelenia Góra),
 9. Andrzej Wielocha (Warszawa).

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w pięciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

– w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).

– w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna),
 • jakość poligrafii.

Do udziału w Przeglądzie zgłoszonych zostało 129 publikacji.

Nagrodzeni wydawcy następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

 1. Lublin, fot. Wojciech Kornet, Wydawnictwo Pietrzak, Lublin 2013.
 2. Banach Witold, Powiat Ostrowski w dawnej ikonografii ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski 2012.
 3. Magia pogranicza, fot. Józef Ambrozowicz, tekst Stanisław Kłos, Agencja Wydawnicza JOTA, Rzeszów 2013.

W kategorii – Przewodniki:

 1. Szlak architektury drewnianej: podkarpackie, red. Jan Sołek, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2013.
 2. Łęcki Włodzimierz, Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, Wyd. 8, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań-Warszawa 2012/2013.
 3. Puszcza Pyzdrska – piękno do odkrycia, oprac. P. Anders i in., Wyd. na zlec. Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2013.

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

 1. Bogdziewicz Ryszard, Schroniska Górskie od Beskidu Śląskiego do Czarnohory w latach 1874-1945, Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin 2012.
 2. Piecuch Andrzej, Harkawy Adam, Janowska-Harkawy Mariola, Opuszczone wsie ziemi gorlickiej, Gondwana, Warszawa 2013.
 3. Gaworski Marek, Zamki, pałace, dwory w Polsce, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2012.

W kategorii – Mapy i atlasy:

 1. Trzmielewski Roman, Bieszczady na rowerze: przewodnik rowerowy, Wydawnictwo „Compass”, Kraków 2013.
 2. Polska. Atlas wód wędkarskich PZW, red. Karol Kawałko, Wydawnictwo BiK, Piła 2012.
 3. Tatry Polskie: mapa turystyczna; Tatry Polskie i Słowackie: mapa turystyczna; Tatry Wysokie Polskie i Słowackie: mapa turystyczna, Wydawnictwo „Compass”, Kraków 2013.

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery:

 1. Szwajcaria Kaszubska: przewodnik turystyka rowerowa; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik turystyka kajakowa; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik turystyka konna; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik nordic walking; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik narciarstwo; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik żeglarstwo; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik wędkarstwo; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik caravaning; Szwajcaria Kaszubska: przewodnik inne formy aktywności; Szwajcaria Kaszubska: mapa turystyka aktywna, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Kartuzy 2013.  
 2. Quest. Studenckie Bazy namiotowe. Radocyna, Gorc, Lubań oraz Gorczańska Chata, oprac. Agata Ciach i in., Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, COTG PTTK, Kraków 2012.
 3. Wielka Pętla Wielkopolski: przewodnik nawigacyjny, Grzegorz Nadolny; Wielka Pętla Wielkopolski: atrakcje turystyczne, Zbigniew Szmidt; Wielka Pętla Wielkopolski: kolorowanka dla dzieci; Wielka Pętla Wielkopolski: skala 1:500 000; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat czarnkowsko-trzcianecki, miasta i gminy nadnoteckie; Wielka Pętla Wielkopolski: Pyzdry, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków; Wielka Pętla Wielkopolski: Poznań, Puszczykowo, Mosina, Śrem, Czerwonak; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat koniński i słupecki; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat pilski i chodzieski; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat obornicki, Wronki, Sieraków, Międzychód. Seria Wielka Pętla Wielkopolski, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2013.

WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie Prezesa Zarządu Głównego PTTK:

 • Eseje o Krakowie, pod red. Józefa Partyki, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2012.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

Obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe w województwie wielkopolskim, red. Piotr Basiński, Małgorzata Tarant, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Poznań Toruń 2012.

Wyróżnienie Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

Kociuba Jarosław, Pomorze – praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach dawnego księstwa pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo / Jeż, Szczecin 2012.

Wyróżnienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Dębowski Cezary, Szarmański Karol, Pelpin w fotografii Cezarego Dębowskiego, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelpin 2012.

Wyróżnienie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie:

 • Jakubowski Ryszard, Szewczyk Robert, Schroniska górskie w Polsce, Muza SA, Warszawa 2013.

Wyróżnienie Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

 • Wielka Pętla Wielkopolski: przewodnik nawigacyjny, Grzegorz Nadolny; Wielka Pętla Wielkopolski: atrakcje turystyczne, Zbigniew Szmidt; Wielka Pętla Wielkopolski: kolorowanka dla dzieci; Wielka Pętla Wielkopolski: skala 1:500 000; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat czarnkowsko-trzcianecki, miasta i gminy nadnoteckie; Wielka Pętla Wielkopolski: Pyzdry, Nowe Miasto nad Wartą, Żerków; Wielka Pętla Wielkopolski: Poznań, Puszczykowo, Mosina, Śrem, Czerwonak; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat koniński i słupecki; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat pilski i chodzieski; Wielka Pętla Wielkopolski: powiat obornicki, Wronki, Sieraków, Międzychód. Seria Wielka Pętla Wielkopolski, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2013.

Wyróżnienie Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

 • Piotrowska Eliza, Nowe ZOO, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2013.
 • Kaszuby okiem dziecka, oprac. Beata Wysocka-Mielewczyk, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Kartuzy 2012.
 • Idziak Agnieszka, Cztery żywioły i dwa koziołki. Stary Rynek w Poznaniu. Przewodnik dla dzieci, Albus Wydawnictwo, Poznań 2013.

Wyróżnienie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK:

 • Żerański Marcin, Gmina Chybie. W krainie utopca: przewodnik turystyczny, Pracownia na pastwiskach, Cieszyn 2012.

Wyróżnienie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

 • Sobczak Jerzy, Zamek Królewski na Górze Przemysła, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2013.

Wyróżnienie TTG Central Europe:

 • Skórka Cezary, Szczecin z lotu ptaka, Walkowska Wydawnictwo / Jeż, Szczecin 2013.

Wyróżnienie POZNAJ SWÓJ KRAJ:

Gębusia Tomasz, Jurajskie Wędrówki, Związek Gmin Jurajskich, Ogrodzieniec 2013.

Wyróżnienie portalu WYDAWCA.COM.PL i magazynu WYDAWCA:

 • Góry i mgła, fot. ks. Zbigniew Pytel, Wydawnictwo Buchers Design, Kraków 2012.

Wyróżnienie INFOR  IT:

 • Krajewski Piotr, Raszka Beata, Śnieżnicki Park Krajobrazowy (1); Ranoszek Ewald, Ranoszek Włodzimierz, Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” (2); Krajewski Piotr, Ślężyński Park Krajobrazowy (3); Bzowski Krzysztof, Zubkowicz Rafał, Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy” (4); Wiśniewski Edward, Horoszko Tomasz, Park Krajobrazowy „Chełmy” (5); Bzowski Krzysztof, Rudawski Park Krajobrazowy (6); Seria „Dolnośląskie Parki Krajobrazowe”, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2011-2013.
 • Lublin, fot. Wojciech Kornet, Wydawnictwo Pietrzak, Lublin 2013.
 • Piotrowska Eliza, Nowe ZOO, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2013.
 • Sucha Beskidzka w pigułce; Śladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej; Zespół zamkowo-parkowy; Zespół kościelno-klasztorny; Śladami sławnych Suszan, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka [2013].

Wyróżnienie MAZURY PTTK:

 • Darski Wojciech Marek, Mazury od środka. Bedeker dla przyjaciół, Wydawnictwo Mazurskie, Giżycko [2013].

Jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej jednogłośnie stwierdza bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawnictw, nadesłanych do udziału w tegorocznym Przeglądzie.

 

Wszystkim WYDAWCOM serdecznie gratulujemy i dziękujemy za liczny udział

w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Turystycznej i Krajoznawczej.

 

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień

18 października 2013 r. o godz. 12.30

w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon 2013
(Hol Wschodni, Sala Niebieska).

                                                    

Zapraszamy na funpage Przeglądu  www.facebook.com/Przeglad.Ksiazki

W wyrazami szacunku
Komisarz Przeglądu
Maria Janowicz

Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie
tel. 22/8318065,  501 393 066
przegladksiazki@przegladksiazki.pttk.pl

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy

 

Patronat Medialny