Przegląd Książki 2012

 

Rozdano nagrody na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu

W dniach 24-27 października 2012 roku odbyły się XXIII Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Jest to doroczne spotkanie wszystkich pracujących na rzecz rozwoju swoich miast, regionów czy poszczególnych obiektów turystycznych. Przyjeżdżają tu zarówno przedstawiciele urzędów, miast, gmin, punktów IT, a także osoby prowadzące własne firmy działające w turystyce. Jak co roku oferta przedstawiana na Targach jest bardzo bogata i różnorodna. Nic zatem dziwnego, że zainteresowanych, aby dowiedzieć się czegoś nowego, przybywa zawsze bardzo dużo. A żeby tylko obejść wszystkie stoiska należy poświęcić kilka godzin. Jeśli zaś chcemy przyjrzeć się bliżej niektórym propozycjom to jest to już wyprawa na cały dzień.

Nas jednak interesuje impreza towarzysząca TOUR SALONOWI, którą jest zorganizowany po raz XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Przegląd organizowany jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działa Komisja Krajoznawcza ZG, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych; oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Ranga zatem Przeglądu jest bardzo duża. Co prawda nie ma tutaj nagród rzeczowych jednak sam udział w Przeglądzie jest dla zgłoszonych wydawców bardzo ważny. Mogą oni pokazać nie tylko dobrze wydane pozycje (to jest niejako normą) ale mogą zaprezentować pomysły na to jak ukazywać piękno poszczególnych regionów naszego kraju tak by pokazane w formie książki, folderu, mapy czy albumu było na tyle atrakcyjne, że każdy turysta sięgnie po taką właśnie pozycję. Jest to niezwykle trudne jak i ważne w naszych czasach, czasach nowinek elektronicznych. Często bowiem, zwłaszcza ludzie młodzi, wybierają nowoczesne środki przekazu, pomijając tradycyjną formę papierową. Dlatego wydawcy, musząc nadążać za tym trendem, coraz częściej wydają swoje pozycje na takich właśnie nośnikach. Jednak nie oznacza to, że odchodzimy od formy papierowej. Nie, taka tradycyjna forma wciąż ma się dobrze, bo każdy, nawet najbardziej nowoczesny czytelnik, od czasu do czasu zapragnie wziąć do ręki piękny album czy ciekawy informator. Leży to przecież w naturze człowieka. Każdy chce móc delektować się pięknem, niekoniecznie włączając przy tym komputer.

Dlatego wychodząc takim osobom naprzeciw organizatorzy Przeglądu wybrali z nadesłanych około 100. pozycji te, które zdaniem jury tegorocznego Przeglądu najbardziej na to zasłużyły. Kryteria jakim poddano ocenie są różne, dlatego niektórzy mogą czasami odnieść mylne wrażenie, że to inna pozycja powinna być nagrodzona. Jest to jednak odczucie indywidualnego odbiorcy. Członkowie jury podjęli swoje decyzje na podstawie regulaminu, który ściśle precyzuje kryteria jakim podlegają nadesłane wydawnictwa, jak i oczywiście na podstawie swoich osobistych odczuć. Są oni bowiem osobami znającymi się na rzeczy, są autorami, wydawcami, są ludźmi pracującymi dla rynku księgarskiego.  Dlatego można powiedzieć, że Przegląd nasz stoi na wysokim poziomie i jego wyniki są miarodajne jeśli chodzi o rynek publikacji krajoznawczych i turystycznych.

Aby jednak wydawcy, którzy zgłosili swoje prace na Przegląd zostali odpowiednio uhonorowani otrzymują Dyplomy Przeglądu wręczane uroczyście przy błyskach fleszy aparatów fotograficznych i szumie kamery telewizyjnej podczas gali organizowanej na terenie targów. Tym razem ta miła uroczystość odbyła się w piątek 26 października 2012 roku. Wśród osób wręczających wyróżnienia byli: Dyrektor Anna Lamańska (Targi Poznańskie), Prezes Lech Drożdżyński (ZG PTTK), Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski), Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych), Maciej Maśliński (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK). Był także obecny Senator RP Marian Poślednik. Całość poprowadził Zbigniew Szmidt (WKPK) autor popularnych przewodników po Wielkopolsce oraz znany fotograf. Sprawami technicznymi zajmowała się Komandor Przeglądu Pani Aleksandra Warczyńska.

Muszę przyznać, że tegoroczna uroczystość przebiegła, tak jak zwykle, w bardzo miłej atmosferze, oraz pozwoliła na spotkanie zarówno organizatorów jak i przedstawicieli wydawców czy autorów, którzy odpowiadając na zadawane im pytania zdradzali wiele tajemnic i dzielili się niezwykłymi ciekawostkami ze swojej pracy nad poszczególnymi pozycjami.

Oto lista nagrodzonych w rozbiciu na poszczególne kategorie:

Albumy krajoznawcze

I    miejsce – Wiesław Lipiec. Roztocze. Wydawnictwo Lipiec

II   miejsce – Jacek Bartczak. Dawny Powiat Odolanowski na starych pocztówkach 1887 – 1932. Urząd

Gminy i Miasta Raszków

III  miejsce – Marek Kaczmarczyk. Nad dachami Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Przewodniki

I   miejsce  – Stanisław Kłos. Bieszczady. Ostatni taki zakątek. Sport i Turystyka – Muza S.A.

II  miejsce  – Kazimierz Kunicki, Tomasz Ławecki, Liliana Olchowik-Adamowska. Śladami słynnych

zbrodni. Przewodnik. Wydawnictwo BOSZ

III miejsce – Józef Tworek. Kajakiem po Bugu. Przewodnik turystyczny. Amistad Sp. Z o.o. na zlecenie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Monografie i inne opracowania krajoznawcze

I   miejsce – Krzysztof R. Mazurski. Historia turystyki sudeckiej. Oficyna Wydawnicza „Wierchy”

Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

II  miejsce – Kamionna w Dolinie Kamionki. Red. Włodzimierz Łęcki. Drukarnia – Międzychód na

zlecenie Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny

III miejsce – Tadeusz Jędrysiak, Armin Mikos von Rohrscheidt. Militarna turystyka kulturowa. Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Mapy i atlasy

I   miejsce – Województwo Lubelskie. Mapa turystyki wodnej; Województwo Lubelskie. Mapa

turystyczna; Województwo Lubelskie. Mapa turystyki zimowej. Kartpol na zlecenie

Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

II  miejsce – Arkadiusz Woźniakowski. Mapa fortyfikacji Półwyspu Helskiego. Studio Projektowe

Arkadiusz Woźniakowski

III miejsce – Roksana Knapik, Piotr Migoń. Atlas. Georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne

Karkonoskiego Parku Narodowego i Otuliny. Karkonoski Park Narodowy

Informatory krajoznawcze i foldery

I   miejsce – Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry. Lubuska Regionalna Organizacja

Turystyczna „LOTUR”

II  miejsce – Rowerem przez lubelskie. Informator turystyczny. Lubelski Związek Stowarzyszeń

Agroturystycznych; Smak lubelskiej wsi. Anna Łukomska; Smak rodzinnych wypraw.

Amistad Sp. Z o.o.; na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

III miejsce – Krzysztof Bzowski. Powiat Limanowski. Przewodnik turystyczny po Powiecie

Limanowskim. Starostwo powiatowe w Limanowej

Oprócz nagród głównych przyznano także:

Wyróżnienie Wojewody Wielkopolskiego dla pozycji Andrzeja Kuźmińskiego. Podróże z Panem

Tadeuszem. Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

Dyplom Prezesa ZG PTTK dla Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK za Studia i materiały z dziejów

krajoznawstwa polskiego

Dyplom Komisji Krajoznawczej ZG PTTK dla Wydawnictwa PTTK „Kraj” za wydanie Kanonu

krajoznawczego województwa łódzkiego.

Na koniec chciałbym jeszcze podkreślić, iż dzięki Targom Poznańskim, umożliwiono prezentację wszystkich, bez wyjątku, nadesłanych pozycji na specjalnym stoisku targowym ustawionym w bardzo dobrym miejscu. Pozycje wyróżnione na Przeglądzie zostały wyeksponowane w oddzielnych gablotach i właśnie to było największą „nagrodą” dla ich wydawców. Nie ma bowiem wartości większej jak dzielenie się dobrymi wydawnictwami z ludźmi, dla których są one przeznaczone. A, że jest to prawidłowe myślenie niech świadczy fakt zadawania wielu pytań przez odwiedzających nasze stoisko. Możemy zatem powiedzieć, iż podstawowe założenie Przeglądu zostało w pełni zrealizowane.

Krzysztof Tęcza

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK