Przegląd Książki 2011

XX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

Poznań 2011

ORGANIZATORZY:

•     MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE,

•     POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE, Zarząd Główny, w imieniu którego Przegląd przygotowali: Komisja Krajoznawcza i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych,

•     URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu.

.

Jury XX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało 17 i 18 września 2011 roku w Poznaniu pod przewodnictwem Wiesława Ostrowskiego (Warszawa) w składzie:

1.    Mirosław Foć (Poznań),

2.    Krzysztof R. Mazurski (Wrocław),

3.    Mariusz Kołodziejczak (Poznań),

4.    Bogdan Kucharski (Poznań),

5.    Małgorzata Pawłowska (Suwałki),

6.    Krzysztof Tęcza (Zgorzelec).

W tegorocznej edycji Przeglądu wzięły udział 94 wydawnictwa z całej Polski, nadsyłając do udziału w konkursie 164 publikacje.

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w pięciu kategoriach:

  a)  albumy krajoznawcze,

  b)  przewodniki,

  c)  monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze,

  d)  mapy i atlasy,

  e)  informatory krajoznawcze i foldery.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

  a)  w zakresie walorów treściowych:

— jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,

— język i styl wypowiedzi,

— użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).

  b)  w zakresie sztuki edytorskiej:

— opracowanie graficzne i estetyczne,

— staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna)

— jakość poligrafii.

.

.

Dyplomy honorowe otrzymali wydawcy następujących pozycji:

W KATEGORII – ALBUMY KRAJOZNAWCZE

1.    Grzegorz Bobrowicz, Polska dzika przyroda, Wydawnictwo ARKADY sp. z o.o. – za wysoki poziom zdjęć, znakomitą szatę edytorską i artystyczny zapis istotnego elementu dziedzictwa narodowego.

2.    Lubelszczyzna – środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, Wydawnictwo Pietrzak. Michał Pietrzak – za wielostronną prezentację walorów przyrodniczych i kulturalnych regionu.

3.    Józef Ambrozowicz, Stanisław Kłos, Magiczne Podkarpacie; Agencja Wydawnicza JOTA – za staranne opracowanie edytorskie i nastrojowe ujęcia ukazujące oryginalne piękno regionu.

.

W KATEGORII – PRZEWODNIKI

1.    Izabela i Tomasz Kaczyńscy, Cystersi w Polsce, Sport i Turystyka MUZA S.A. – za umiejętne połączenie bogatej treści historycznej z informacjami praktycznymi, prezentację ważnych europejskich szlaków kulturowych w Polsce oraz atrakcyjną formę edytorską.

2.    Szlak architektury drewnianej. Małopolska,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, Zespół ds. Turystyki – za wysokie walory edytorskie wykorzystujące różnorodne formy przekazu szlaku zanikającej architektury drewnianej i podjęcie specjalistycznego tematu.

3.    Janusz Czerwiński, Wrocław. Przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF sp. z o.o. Wrocław – za nowoczesną formę edytorską, funkcjonalność, szczegółowe i rzeczowe informacje.

.

W KATEGORII – MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

1.    Marian Pokropek, Ludowe tradycje Suwalszczyzny, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – za wysoki poziom edytorski i pionierską popularyzację wielowątkowej kultury Suwalszczyzny.

2.    Ivo Łaborewicz, Przemysław Wiater, Szklarska Poręba,Związek Gmin Karkonoskich Bukowiec – za rzetelność zawartych informacji o jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych kraju, w oparciu o bogate materiały źródłowe.

3.    Jerzy Sobczak, Duchy w polskich zabytkach, Sport i Turystyka MUZA S.A. – za podjęcie unikatowego tematu zachęcającego do odwiedzenia miejsc opisywanych.

.

W KATEGORII – MAPY I ATLASY

1.    Okolice Trójmiasta 1:50 000, ExpressMap Polska sp. z o.o. – za czytelność, trwałość i łatwość użytkowania poparte bogactwem informacji krajoznawczych.

2.    Puszcza Pyzdrska, ARTEM Janusz Malinowski – za precyzyjny rysunek, obfitość treści zaprezentowanej w czytelnej formie.

3.    Małopolska nad wodą, Polskapresse Oddział Prasa Krakowska – za czytelne przedstawienie użytecznych treści w praktycznej formie.

.

W KATEGORII – INFORMATORY KRAJOZNAWCZE I FOLDERY

1.    Seria wydawnicza Małopolska: Joanna Darnowska-Łukaszewska, Inspirowane tradycją, Święta tradycje, zwyczaje; Katarzyna Piszczkiewicz, Zakupy z tradycją; Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zespół ds. Rozwoju Turystyki – za zestaw publikacji w barwnej i ciekawej formie zachęcający do poznawania różnorodnych walorów regionu.

2.    Marta Kapusta-Wesołowska, Rodzinny Kraków, Urząd Miasta Krakowa – za prezentowanie niektórych walorów krajoznawczych miejscowości zachęcające do rodzinnego ich poznawania.

3.    Zbigniew Szmidt, Seria folderów: Spacer po Śremie, Spacer po Książu Wielkopolskim, Spacer po Dolsku, Spacer po Brodnicy, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości – za wygodny format, komunikatywność przekazu i właściwą formę edytorską.